มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 (English Program)

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียน …อ่านต่อ

โรงเรียนรุ่งอรุณขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งปิดสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกแห่ง …อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมฟังการบรรยาย “สถานการณ์ฝุ่น PM2.5”

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมฟังการบรรยาย “สถานการณ์ฝุ่น PM2.5” โดย ผศ.ดร.ประพัทธ์ …อ่านต่อ