ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนรุ่งอรุณ
(หลักสูตรปกติ และ English Programme; EP)
เลขที่ 391 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์
  0 2870 7512 – 3, 0 2840 2501-4 โทรสาร  0 2870 7514
E-mail : info@roong-aroon.ac.th

โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ
เลขที่ 391 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์
  0 2870 7512 – 3, 0 2840 2501-4  ต่อ 201
Email: raisinfo@roong-aroon.ac.th
https://www.facebook.com/roongaroonis

Roong Aroon International School

391 Soi Anamai Ngam Charoen 25, Tha Kam,
Bangkhuntien District, Bangkok, Thailand 10150
+66(0)2-840-2501-4, +66(0)2-870-7512-3 ext. 201
Email: raisinfo@roong-aroon.ac.th
https://www.facebook.com/roongaroonis

แผนที่การเดินทาง
Google maps

สายรถเมล์ที่ผ่าน  ปอ.34,68,76,140,141,142,147