วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รายการโลก 360 องศา ซีรี่ส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน ทำอย่างไร ให้ไปไกลได้เท่าฟินแลนด์

รศ.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางปฏิรูปการศึกษาในรายการโลก 360 องศา ซีรี่ส์การศึกษาในฟินแลนด์
ตอน ทำอย่างไร ให้ไปไกลได้เท่าฟินแลนด์ ออกอากาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ออกอากาศทางช่อง ๕