วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย: ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

รายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ตอน ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา พูดคุยถึงแนวทางผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ โดยมีผู้ร่วมพูดคุย อาทิ

  • รศ.ประภาภัทร นิยม เลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สปช.
  • ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สปช.
  • อ.ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
  • คุณวัชระ เกตุชู  ครูอาสาชุมชนท่าสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช
  • คุณดรุณ ไชยธวัช เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา จ.น่าน

ออกอากาศวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทางไทยพีบีเอส