วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ

รายงานข่าวคอนเสิร์ตรักเมืองไทยในรายการห้องข่าวเยาวชน


รายงานข่าวคอนเสิร์ตรักเมืองไทย ในรายการห้องข่าวเยาวชน
ออกอากาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ทางช่อง TNN24