วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“จิตอาสาเก็บขยะ” นักเรียนรุ่งอรุณทำดีเพื่อพ่อ

🌿 “เวลาที่เราทำความดีเพื่อผู้อื่นก็จะไม่รู้สึกเหนื่อย แต่ว่าจะรู้สึกมีความสุขค่ะ”

นักเรียนชั้น ป.๔/๓ ให้สัมภาษณ์ในรายการบ่ายโมง ตรงประเด็น ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ขณะทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมเก็บขยะจากผู้ที่มารอกราบพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ ๒ นี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรียนโครงงาน “ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ร่างกายที่สมบูรณ์” ที่เรียนเรื่องการบำเพ็ญวิริยะบารมีของพระมหาชนก นักเรียนจึงอยากใช้โอกาสนี้ตอบแทนพระคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยการฝึกความเพียรและความอดทน ตามรอยพระองค์ในการทำความดีเพื่อผู้อื่น โดยการทำงานจิตอาสาเก็บขยะจากผู้ที่มารอกราบพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง ในช่วงปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ขออนุโมทนาบุญกับคุณครูและนักเรียนทุกคนมา ณ ที่นี้