การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้


“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ปีของเด็กไทย หัวใจแห่งอนาคต
ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ ของโรงเรียนรุ่งอรุณ
ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑
โรงเรียนรุ่งอรุณขอส่งความสุขเล็กๆ แต่แสนชื่นใจ
จากนักเรียนและครูทุกๆ คน
ด้วยคลิปวิดีโอชุด Big CHANGE ๓ คลิป
บอกเล่าการจัดการเรียนรู้ของรุ่งอรุณในศตวรรษที่ ๒๑
เมื่อห้องเรียนเปลี่ยนเป็น Learning Lab
ครู = Learning Designer
…ออกแบบสื่อสร้างสรรค์และท้าทายเด็ก
…สร้างศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เด็กเลือกตามความสนใจ
…เชื่อมั่นในศักยภาพของเด็ก
…เปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้
นักเรียน = Self-directed Learner

  • อนุบาล: “ครู” นักออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ https://youtu.be/tnAo6Eof5kc
  • มัธยม: “ครู” เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสตูดิโอทำงาน https://youtu.be/-kUXia3IGc0