ที่อยู่-แผนที่

โรงเรียนรุ่งอรุณ
ที่อยู่:
เลขที่ 391 ถนนพระราม 2 ซอย 33 (ซอยวัดยายร่ม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์:
 0 2870 7512 – 3, 0 2840 2501-4 โทรสาร  0 2870 7514
E-mail : info@roong-aroon.ac.th

แผนที่การเดินทาง
Google maps

สายรถเมล์ที่ผ่าน  ปอ.34,68,76,140,141,142,147

 

Leave a Reply