เยี่ยมชมโรงเรียน

เนื่องจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางโรงเรียนขอยกเลิกกิจกรรม การเยี่ยมชมโรงเรียนทุกรอบ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

 

การเยี่ยมชมโรงเรียน (เริ่มตั้งแต่เวลา 09:30-12:00 น.)
ลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน

  1. ผู้ปกครองลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นรายบุคคล
  2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนแต่ละรอบไม่เกิน 40 คน
  3. งดนำเด็กมาในวันเยี่ยมชมโรงเรียน
  4. ในวันเยี่ยมชมโรงเรียนกรุณาติดต่อรับบัตรผู้เยี่ยมชมที่ห้องประชุมเรือนรับอรุณ  เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา 09:00 น.
  5. งดถ่ายภาพขณะร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน
  6. คืนบัตรผู้เยี่ยมชมหลังจบกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน

กรุณาลงทะเบียนด้วยตนเองเพียงชื่อเดียว

กรณีต้องการมาเยี่ยมชมหลายท่าน ให้ลงทะเบียนทุกท่าน

หากไม่ทำตามกติกา จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 … ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)   ตรวจสอบรายชื่อ
ครั้งที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 … ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)   ตรวจสอบรายชื่อ
ครั้งที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 … ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)   ตรวจสอบรายชื่อ
ครั้งที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 … ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)  ตรวจสอบรายชื่อ 
ครั้งที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)  ตรวจสอบรายชื่อ
ครั้งที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 … 
ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)  ตรวจสอบรายชื่อ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.