คอร์สปฏิบัติภาวนา

ตารางปฏิบัติธรรม ประจำปี 2566
ณ ครุสติสถาน

อบรมเจริญสติแนวเคลือนไหว  โดย            พระอาจารย์สุทธิศาสตร์  ปญฺญาปทีโป
พระอาจารย์สันติพงศ์  เขมปญฺโญ
จัดโดย       มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คอร์สเริ่ม   วันศุกร์        เวลา 18.00 น.
จบคอร์ส    วันอาทิตย์   เวลา 12.00 น

1.  วันเสาร์ที่ 18 -วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
เปิดรับลงทะเบียนวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566    เวลา 09.30 ่น.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม…คลิก
ลงทะเบียนรายชื่อปฏิบัติธรรม…คลิก

2.  วันเสาร์ที่ 2-วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566
เปิดรับลงทะเบียนวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566    เวลา 09.30 น.
ลงทะเบียนสำรองรายชื่อปฏิบัติธรรม…คลิก
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม…คลิก

หมายเหตุ :  หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา จะมีการแจ้งทาง website นี้ อีกครั้งหนึ่ง

กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อสาธารณประโยชน์
โดย  มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
ท่านใดที่ต้องการร่วมทำบุญในการจัดปฏิบัติภาวนา
สามารถบริจาคได้ที่ ครุสติสถาน

วัตรปฏิบัติ
04.00 น. ตื่นนอนอย่างมีสติ
04.30 – 05.00 น. ทำวัตรเช้า
05.00 – 05.30 น. บริหารกาย บริหารจิต
05.30 – 6.30 น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
06.30 – 07.30 น. ฟังธรรม  เดินจงกรม
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
08.30 – 11.00 น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
12.00 – 13.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 – 16.00 น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
16.00 – 18.00 น. อาบน้ำอย่างมีสติ  รับน้ำปานะ
18.00 – 21.00 น. ทำวัตรเย็น และฟังธรรม

การเตรียมตัว
 แต่งกายสุภาพ (เสื้อขาว) กางเกงไม่จำเป็นต้องสีขาวแต่ขอให้เป็นสีสุภาพ
 เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย ไม่รัดรูป เคลื่อนตัวง่าย สุภาพสตรีสวมกางเกงได้
 ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอตามจำนวนวัน
 จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว (ห้องน้ำรวม)
 ควรนำไฟฉายมาด้วย
 นาฬิกาปลุก (ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้)
 รองเท้าแตะที่สามารถเดินบนพื้นผิวขรุขระได้สะดวก
 ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว ทางโรงเรียนรุ่งอรุณมีน้ำที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา
 ร่ม (จำเป็นโดยเฉพาะในฤดูฝน)
 อากาศอาจจะเย็นในช่วงกลางดึกถึงช่วงเช้าตรู่ หากท่านมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย
 นำกระดาษทิชชู่มาใช้ส่วนตัวของท่านเอง

ข้อปฏิบัติการเข้าห้องพัก ครุสติสถาน
ห้องพักแยก หญิง – ชาย ชัดเจนตามที่ได้รับแจ้ง ไม่อนุญาตให้ย้ายที่พักเองโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟเสมอๆ
 ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งของมึนเมา โดยเด็ดขาด
 ห้ามนำอาหารไปรับประทานในห้องพัก
 ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดแอร์ ดึงปลั๊กไฟออก ก่อนออกจากห้องพักทุกครั้ง
 ไม่ควรเก็บของมีค่าในที่พัก
 ห้ามตากผ้าทุกชนิดนอกห้องพัก
 ก่อนกลับให้ถอดปลอกที่นอน – หมอน และผ้าห่ม นำมาใส่ตะกร้าหน้าอาคาร และทำความสะอาดที่พัก ปัดกวาด เช็ดถู ล้างห้องน้ำ ปิดประตู-หน้าต่างให้เรียบร้อย นำขยะในห้องพักและห้องน้ำออกมาแยกที่โรงแยกขยะ
 หากมีสิ่งใดในห้องพักชำรุด กรุณาแจ้งผู้ให้บริการ เพื่อประสานงานต่อไป
 ครุสติสถานเป็นสถานที่สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ควรแยกขยะลงถังแยกให้ถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ
โทรศัพท์ 02 870 7512-3 ต่อ 101