กำหนดการปฏิบัติภาวนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่
สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๗๐ ๗๕๑๒ – ๓ ต่อ ๑๐๑  อีเมล์ : nara_nara18@hotmail.com
คลิกดูแผนที่ครุสติสถาน
วัตรปฏิบัติ-การเตรียมตัว-ข้อปฏิบัติที่พัก