คอร์สปฏิบัติภาวนา

ตารางปฏิบัติธรรม

วันที่ คอร์ส ค่าใช้จ่าย/สมัคร
19-25 เมษายน 2564

คอร์สปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหว
นำโดย พระอาจารย์กระสินธ์ อนุภัทโธ
จัดโดย  มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

คอร์สยกเลิก

21-30 พฤษภาคม 2564 คอร์สปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหว
นำโดย  พระอาจารย์สุทธิศาสตร์  ปัญญาปทีโป
และ พระอาจารย์สันติพงค์  เขมปัญโญ
จัดโดย  มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

คอร์สยกเลิก

25-27 มิถุนายน 2564 คอร์สปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหว
นำโดย  พระอาจารย์สุทธิศาสตร์  ปัญญาปทีโป
และ พระอาจารย์สันติพงค์  เขมปัญโญ
จัดโดย  มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน

หมายเหตุ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณเป็นเจ้าภาพ
ท่านสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา (ค่าอาหารและที่พัก 450 บาท/วัน)

วัตรปฏิบัติ
04.00 น. ตื่นนอนอย่างมีสติ
04.30 – 05.00 น. ทำวัตรเช้า
05.00 – 05.30 น. บริหารกาย บริหารจิต
05.30 – 6.30 น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
06.30 – 07.30 น. ฟังธรรม  เดินจงกรม
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
08.30 – 11.00 น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
12.00 – 13.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 – 16.00 น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
16.00 – 18.00 น. อาบน้ำอย่างมีสติ  รับน้ำปานะ
18.00 – 21.00 น. ทำวัตรเย็น และฟังธรรม

การเตรียมตัว
 แต่งกายสุภาพ (เสื้อขาว) กางเกงไม่จำเป็นต้องสีขาวแต่ขอให้เป็นสีสุภาพ
 เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย ไม่รัดรูป เคลื่อนตัวง่าย สุภาพสตรีสวมกางเกงได้
 ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอตามจำนวนวัน
 จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว (ห้องน้ำรวม)
 ควรนำไฟฉายมาด้วย
 นาฬิกาปลุก (ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้)
 รองเท้าแตะที่สามารถเดินบนพื้นผิวขรุขระได้สะดวก
 ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว ทางโรงเรียนรุ่งอรุณมีน้ำที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา
 ร่ม (จำเป็นโดยเฉพาะในฤดูฝน)
 อากาศอาจจะเย็นในช่วงกลางดึกถึงช่วงเช้าตรู่ หากท่านมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย
 นำกระดาษทิชชู่มาใช้ส่วนตัวของท่านเอง

ข้อปฏิบัติการเข้าห้องพัก ครุสติสถาน
ห้องพักแยก หญิง – ชาย ชัดเจนตามที่ได้รับแจ้ง ไม่อนุญาตให้ย้ายที่พักเองโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟเสมอๆ
 ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งของมึนเมา โดยเด็ดขาด
 ห้ามนำอาหารไปรับประทานในห้องพัก
 ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดแอร์ ดึงปลั๊กไฟออก ก่อนออกจากห้องพักทุกครั้ง
 ไม่ควรเก็บของมีค่าในที่พัก
 ห้ามตากผ้าทุกชนิดนอกห้องพัก
 ก่อนกลับให้ถอดปลอกที่นอน – หมอน และผ้าห่ม นำมาใส่ตะกร้าหน้าอาคาร และทำความสะอาดที่พัก ปัดกวาด เช็ดถู ล้างห้องน้ำ ปิดประตู-หน้าต่างให้เรียบร้อย นำขยะในห้องพักและห้องน้ำออกมาแยกที่โรงแยกขยะ
 หากมีสิ่งใดในห้องพักชำรุด กรุณาแจ้งผู้ให้บริการ เพื่อประสานงานต่อไป
 ครุสติสถานเป็นสถานที่สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ควรแยกขยะลงถังแยกให้ถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ
โทรศัพท์ 02 870 7512-3 ต่อ 101