ผลงานนักเรียน,  ภาคสนาม,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

นักข่าวพลเมือง : บ่อเกลือหัวแฮด

สารคดีข่าวเรื่อง “บ่อเกลือหัวแฮด” ผลงานในวิชาโครงงานบูรณาการสังคมศึกษาและภาษาไทย โดยนักเรียนชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนรุ่งอรุณ  จากการออกภาคสนามสำรวจพื้นที่ลำน้ำสงคราม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เรียนรู้วิธีการทำเกลือสินเธาว์แบบโบราณ ซึ่งทำขายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ทำให้คนในชุมชนไม่ต้องย้ายไปทำงานต่างถิ่น ออกอากาศในรายการนักข่าวพลเมือง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส