Cultural-Academic Exchange Program “รุ่งอรุณ-โอมิ” (๒)

“นักเรียนของเราจะเรียนผ่านการฟังเพียงอย่างเดียว แต่ที่โรงเรียนนี้ไม่ใช่แบบนั้น แต่เป็นการศึกษาที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำกันเอง ได้บอกเล่า ได้นำเสนอเอง ซึ่งจากกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ที่ได้ทำร่วมกัน …อ่านต่อ

“รู้จักวัยรุ่นด้วยแว่นตาพัฒนาการสมอง EF” – ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร

“รู้จักวัยรุ่นด้วยแว่นตา พัฒนาการสมอง EF” โดย “ครูใหม่” …อ่านต่อ