การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น

การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น กินเปลือง ไม่ใช่กินเป็น กินอย่างมีปัญญา …อ่านต่อ

โครงการ “สามเณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ครั้งที่ ๒

“ศาสนาพุทธไม่ใช่พิธีกรรม  ไม่ใช่กระทั่งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรม สิ่งที่เป็นจุดสำคัญของศาสนาพุทธคือ ตัวปัญญา ตัวความรู้ถูก ความเข้าใจถูก …อ่านต่อ

Cultural-Academic Exchange Program “รุ่งอรุณ-โอมิ” (๒)

“นักเรียนของเราจะเรียนผ่านการฟังเพียงอย่างเดียว แต่ที่โรงเรียนนี้ไม่ใช่แบบนั้น แต่เป็นการศึกษาที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำกันเอง ได้บอกเล่า ได้นำเสนอเอง ซึ่งจากกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ที่ได้ทำร่วมกัน …อ่านต่อ