การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  บันทึกรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

สร้างทักษะภาษาและการสื่อสาร

คุณครูอนุบาลมีช่องทางสื่อสารกับผู้ปกครองอยู่มากมาย ทั้งสมุดสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน ไหนจะอีเมลและไลน์ห้องเรียน แต่ทำไมครูอนุบาลรุ่งอรุณจึงมักฝากข้อความให้เด็กๆ ไปบอกคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยๆ นะ

“พรุ่งนี้เอามะนาวมาทำน้ำอัญชันมะนาวที่โรงเรียน”
“หากล่องไปใส่สีที่โรงเรียน”
“เอาดอกไม้ใบไม้ที่บ้านมาระบายสีกับคุณครู”

คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินถ้อยคำทำนองนี้จากลูกๆ อนุบาลอยู่บ่อยๆ  บางครั้งอาจรู้สึกไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลูกพูดนั้นถูกต้องหรือเปล่า จนต้องมาถามคุณครูประจำชั้นให้แน่ใจ

ขอให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจและวางใจว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากลูกนั้นเป็นสิ่งที่เขากำลังพยายามสื่อสาร แล้วชวนเขาพูดคุยสืบเนื่องจากเรื่องราวดังกล่าว ก็จะกลายเป็นช่วงเวลาคุณภาพของพ่อแม่ลูก

การที่คุณครูฝากข้อความไปกับเด็กๆ นี้เพื่อฝึกทักษะภาษาและการสื่อสารที่มีความหมายจากพื้นฐานประสบการณ์จริง เป็นโอกาสให้เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ได้พูดคุยกันถึงวิถีชีวิตและการเรียนรู้ที่โรงเรียน สร้างความมั่นคงในจิตใจเพราะรับรู้ว่าคุณครูและคุณพ่อคุณแม่วางใจและพร้อมรับฟัง เด็กๆ จึงมั่นใจในความสามารถของตนเอง

เรื่องที่เด็กๆ ไปบอกคุณพ่อคุณแม่มักเป็นเรื่องราวที่เกิดในห้องเรียนและต้องการให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยทำให้เรื่องนั้นสำเร็จ จึงเป็นโอกาสดีที่เด็กๆ จะได้ฝึกสื่อสารจากเรื่องที่เชื่อมโยงกับตัวเอง คุณครูจึงวางใจให้เด็กๆ เรียบเรียงและจัดการด้วยตัวเอง หากลืมหรือสื่อสารไม่ชัดเจนก็เพียงให้ลองใหม่อีกครั้ง

คำพูดของเด็กๆ วัยอนุบาลอาจจะยังไม่ชัดเจน เพราะคลังคำยังมีไม่มาก การเรียบเรียงประโยคอาจใช้เวลานานไปบ้าง จนบางครั้งทำให้เกิดความสับสน แต่หากคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟัง สังเกตแววตา สีหน้า ท่าทาง ความรู้สึก และค่อยๆ พูดคุยถาม ให้เด็กๆ ค่อยๆ เรียบเรียงความคิดแล้วสื่อสารออกมา ก็จะทราบเรื่องราวได้ไม่ยาก ซึ่งสามารถนำไปสู่อีกหลายๆ เรื่องในชีวิตของเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และชีวิตลูกในทุกขณะ เป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริง

ท่าทีการฟังอย่างตั้งใจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆ กล้าพูดบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตให้ฟังอย่างไว้วางใจ เพราะรับรู้และวางใจว่าคุณพ่อคุณแม่รับฟังเขา ในขณะเดียวกันก็เป็นแบบอย่างให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเป็นผู้ฟังไปพร้อมกัน

เพราะเด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น มากกว่าเป็นอย่างที่เราบอกหรือสอนให้เขาเป็น