การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  บันทึกรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

ฝึกดูแลจัดการตนเองบนพื้นที่วิถีชีวิต

เด็กๆ อนุบาลสะพายกระเป๋ามาโรงเรียนพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นกล่องข้าว กระติกน้ำ ผ้าเช็ดมือ ชุดสำรอง เป็นภาพที่เห็นจนชินตาในทุกๆ เช้าของอนุบาลรุ่งอรุณ เมื่อมาถึงห้องเรียนเด็กๆ จะรื้อสัมภาระต่างๆ ออกจากกระเป๋าแล้วนำไปเก็บตามชั้นวางของที่คุณครูประจำชั้นตั้งใจออกแบบไว้ให้เด็กๆ สามารถดูแลจัดการการงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เด็กๆ อนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ จะนำมาในวันแรกของการมาโรงเรียนในแต่ละสัปดาห์ คุณครูประจำชั้นจะพาใส่ปลอกหมอนและผ้าปูที่นอนเตรียมพร้อมสำหรับใช้นอนพักในทุกกลางวัน และจะนำกลับไปทำความสะอาดที่บ้านในวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่มาโรงเรียน

ในวันที่ต้องลงเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำ เด็กๆ จะเตรียมชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำ แว่นตากันน้ำมาเล่นน้ำด้วยกัน หลังขึ้นจากสระเด็กๆ ได้ฝึกเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำสระผม ซักชุดว่ายน้ำกับคุณครู นำไปผึ่งที่ราวตากจนแห้งแล้วเก็บกลับบ้านด้วยตัวเอง

การงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กๆ ทำจนเป็นกิจวัตรในช่วงเวลาที่อยู่ที่โรงเรียน เป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักรับผิดชอบและจัดการตัวเองผ่านวิถีชีวิต เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถดูแลการงานของตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงอันเป็นพื้นฐานของการบ่มเพาะการรับรู้ตัวตน (Sense of self) ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จักตัวเอง รู้ระดับความสามารถ และประเมินตนเองเป็น ผ่านการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญในการสร้าง Sense of self เริ่มจากการวางใจและเชื่อมั่นว่าเด็กๆ สามารถจัดการดูแลตัวเองได้ พูดคุย เปิดโอกาสให้เขาออกความคิดเห็นในการเลือกชุดที่จะสวมใส่ในแต่ละวัน ชวนเด็กๆ จัดกระเป๋าเตรียมสัมภาระที่ต้องนำมาโรงเรียนด้วยตัวเอง เด็กๆ จะค่อยๆ เรียนรู้ที่จะวางแผนจัดการตัวเองไปบนพื้นที่วิถีชีวิตของเขา จนเกิดเป็นความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมชาติและติดตัวไปจนเป็นนิสัยของเขาต่อไป