ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 (English Program)

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียน …อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล …อ่านต่อ

แม่ครูพาเรียนรู้ “งานบ้าน”

การดูแลบ้านก็เหมือนกับการดูแลตัวเอง ถ้าเด็กดูแลบ้านได้ เขาจะดูแลตัวเองเป็น งานบ้านเป็นการงานในชีวิตประจำวันที่ช่วยให้เด็กซึมซับคุณค่าของการพึ่งพาตนเองและการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง …อ่านต่อ

โรงเรียนรุ่งอรุณ – ชุมชน(กิน)ผักปลอดภัย

โรงเรียนรุ่งอรุณ…ชุมชนกินผักปลอดภัย มีวิถีการบริโภคผักปลอดภัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในวิถีชีวิตและวิถีการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง …อ่านต่อ