การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

วันเด็กเราเติบโต

“เรื่องเล่าเราเติบโต” หนังสือนิทานที่ครูอ่านให้เด็ก ๆ ฟังในเช้านี้ก่อนงานวันเด็ก (๑๓ มกราคม ๒๕๖๖) เรื่องราวของเด็กชายที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น ในขณะที่สังเกตเห็นสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป เช่น ลูกไก่ที่ค่อย ๆ เติบโต จนเวลาผ่านไปเด็กชายนำเสื้อกันหนาวตัวเก่ามาสวมใส่และรู้สึกว่าคับมาก เขาจึงรับรู้ว่าตัวเองก็โตขึ้นเหมือนกัน

“นอกจากร่างกายที่โตขึ้น มีอะไรอีกบ้างที่ทำให้เห็นว่าเด็ก ๆ กำลังเติบโตขึ้น” ครูพูดคุยกับเด็ก ๆ ต่อหลังจากนิทานจบลง
“ช่วยแม่ทำอาหาร” น้องเล็กอนุบาล ๑ ยกมือตอบ
“ช่วยคนอื่นได้” พี่โตอนุบาล ๓ พูดเสริม

หลากหลายคำตอบสะท้อนให้เห็นว่า เด็ก ๆ รับรู้การเติบโตของตนเองจากการที่เขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ครูจึงให้เด็ก ๆ ช่วยกันเสนอพื้นที่ในโรงเรียนที่เด็ก ๆ ไปใช้บ่อย ๆ แล้วชวนกันไปดูแลทำความสะอาด

กลุ่มหนึ่งไปช่วยกันถอนวัชพืชที่แปลงผัก อีกกลุ่มจับไม้กวาดช่วยกันทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ส่วนอีกกลุ่มนำผ้ามาช่วยเช็ดถูโต๊ะเก้าอี้ที่ลานพระ แล้วกลับมารวมกันตั้งวงสะท้อนความรู้สึก

เด็ก ๆ ต่างภูมิใจและดีใจที่ตัวเองโตพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้แล้ว ครูกล่าวชื่นชมในความตั้งใจทำงานร่วมกันของเด็ก ๆ ก่อนจบวงสะท้อน

การที่เด็ก ๆ ช่วยกันดูแลพื้นที่ส่วนร่วม ทำให้แต่ละคนได้เห็นศักยภาพของตัวเอง ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ และเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ วันเด็กในปีนี้จึงมีความหมายให้เด็ก ๆ ได้รับรู้ถึงความใส่ใจที่ทุกคนรอบข้างมีให้กัน พร้อมไปกับรับรู้ว่าตัวเขาเองกำลังค่อย ๆ เติบโตขึ้น และสามารถช่วยเหลือดูแลคนอื่นได้เช่นกัน