การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  บันทึกรุ่งอรุณ,  ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  โรงเรียนมัธยม

“ปันสุข exhibition” การแบ่งปันความสุขผ่านงานศิลปะ

หลังจากเรียนรู้มาตลอด ๒ ภาคเรียน เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ นักเรียนสำนักศิลปะ Studio of Creative Arts ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดงานหยดน้ำแห่งความรู้ในรูปแบบนิทรรศการโดยใช้ชื่อว่า “ปันสุข exhibition” ตามแนวคิดโครงงานศิลปะของพวกเขาทั้ง ๗ คน ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาตนจากความรู้สึกดีๆ ของตนเอง บางคนค้นพบความสงบของธรรมชาติ บางคนมีความสุขจากรอยยิ้มของผู้อื่น หรือประทับใจกับกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ความสุขเหล่านี้ผลิบานงอกงามออกมาเป็นผลงานศิลปะ ๗ ชิ้น ที่สะท้อนความคิด ความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน แล้วแบ่งปันเรื่องราวความรู้สึกดีๆ เหล่านั้นให้ทุกๆ คนในชุมชนรุ่งอรุณ ผ่านผลงานศิลปะในนิทรรศการ “ปันสุข exhibition”

“เรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นสนามฝึก เป็นห้องฝึก นี่คำพูดของพระพุทธเจ้า เกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมายังไม่ประเสริฐหรอก ไม่รู้จะเป็นอะไรไปในอนาคต แต่จะต้องไปได้ดีเมื่อมีการฝึกเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาแล้วต้องฝึก…ถึงที่สุดการฝึกต้องพยายาม แล้วที่ครูปลื้มใจก็คือว่าเห็นพวกเราฝึกแล้วขยัน” อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง ครูช่างผู้วางรากฐาน “จริยศิลป์” ในชุมชนรุ่งอรุณ และอาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวเปิดงานนิทรรศการ “ปันสุข exhibition” ที่นำกลับมาจัดแสดงอีกครั้งในวันที่ ๑๒-๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขณะที่ มาดี วัฒนศัพท์ (มาดี) ชั้น ม.๕ เจ้าของผลงาน “KON” ที่ต้องการส่งต่อความสุขผ่านของเล่นบล็อกไม้รูปคนในรูปทรงและท่าทางต่างๆ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงงานศิลปะปันสุขในครั้งนี้ว่า “เราอาจไปนึกว่า การที่เราจะส่งความสุขให้คนอื่น มันคือการที่เราต้องมีความสุขกับงานอยู่ตลอด ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นทางที่ดี แต่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุข เราไปตัดมันออก มันจะไม่ไปถึงจุดที่เราจะสามารถมีความสุขกับมันจริงๆ เพราะว่าจริงๆ แล้วความสุขไม่ได้เป็นแค่ความสุขระหว่างทำงานเท่านั้น บางช่วงที่ผมทำงาน ผมอาจจะมีความรู้สึกไม่มีความสุขก็จริง แต่ว่าบางทีมันก็แปลกที่เรามองย้อนกลับไป มันเจ๋งดีนะ เราทำส่วนนั้นได้ มันก็เป็นความสุขที่เกิดจากความทุกข์ หรือว่าเป็นความเหนื่อยยากที่เราต้องผ่านมันมา แต่มันก็เป็นความสุขได้”