การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  บันทึกรุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“กีฬาสีประถม” พื้นที่เรียนรู้ภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการทำงานร่วมกัน

ช่วงเวลาแห่งสีสันที่ นักเรียนประถมรอคอย หลังจากถูกพักไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยตลอดภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ กีฬาสีจะกลับมาในรูปแบบของการเตรียมการฝึกซ้อม และจัดการแข่งขันเป็นชั้นย่อย ในช่วงเช้าของวันจันทร์และวันศุกร์  โดยมีพี่ๆ ชั้น ป.๖ รับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ คอยดูแล รับผิดชอบ และประสานงานทั้งหมด

“น้องๆ มีใครจะลงแข่งแชร์บอลบ้าง”
“หนูเล่นไม่เป็น”
“เล่นไม่เป็นไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาหาเวลาว่างนอกรอบกัน แล้วเดี๋ยวพวกพี่ๆ จะมาสอนให้น้องๆ เอง”

บทสนทนาของพี่ ป.๖ กับน้อง ป.๒ ระหว่างที่เด็กๆ กำลังล่ารายชื่อตัวแทนของกีฬาแต่ละประเภท ประโยคสั้นๆ ที่พี่น้องคุยกัน ได้ตอบโจทย์เป้าหมายของการจัดกีฬาสีของโรงเรียนประถม ที่ต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เผชิญกับเรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ใช้การจัดการวางแผน แก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ภายใต้หลักคิด “ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนต้องได้เล่น และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

จากบรรยากาศการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เห็นถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่นของนักเรียนแต่ละสี แน่นอนว่าเมื่อเป็นการแข่งขัน การกระทบกระทั่งและความอยากชนะย่อมเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือการพานักเรียนทำความเข้าใจและเรียนรู้บนฐานของการเคารพกติกา และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เล่นให้สนุก เล่นอย่างมีความสุข และยอมรับความจริงของเงื่อนไขกีฬา กีฬาสีจึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่สำคัญ ที่จะช่วยฝึกทั้งฐานกายและฐานใจให้กับนักเรียน

สปิริตจากพี่สู่น้อง
ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการทำงานของพี่ใหญ่ชั้น ป.๖ เริ่มตั้งแต่วางเป้าหมายร่วมกัน ระดมความคิด วางแผน ลงมือทำ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายโดยทุกคนเป็นเจ้าของงานร่วมกัน ทั้งฝ่ายดูแลเรื่องเชียร์ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายจัดระเบียบแถว ดูแลกีฬา ฝ่ายดูแลน้องๆ ฯลฯ

แม้จะได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่ แต่พี่ๆ ชั้น ป.๖ ก็ได้แสดงพลังและโชว์ศักยภาพให้เห็นแล้วว่า พวกเขาทำได้ และทำได้ดีด้วย