นิทรรศการ,  สื่อรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ครูสติสู่สัมมาทิฏฐิ

งานวัดลอยฟ้า ครั้งที่ ๒ : จิตตนคร ญาณสังวร ๑๐๑
วันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๕๗
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

board-kruSati2