วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

จากหน้าหนึ่งถึงวันนี้: ทางเลือก ทางรอด การศึกษาไทย

รายการ จากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ ตอน ทางเลือก ทางรอด การศึกษาไทย
ออกอากาศเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทางช่องไทยรัฐทีวี

“ทุกคนควรจะได้โอกาสในการเข้าสู่การศึกษาที่ดี แล้วไม่ควรจะมีทางแยก ทางหลัก ทางเลือกอีกต่อไป ทุกคนต้องเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีทั้งหมดให้ได้ Education for All” รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษา กล่าวตอนหนึ่งในรายการ

จากหน้าหนึ่งถึงวันนี้: ทางเลือก ทางรอด การศึกษาไทย ตอนที่ ๑

จากหน้าหนึ่งถึงวันนี้: ทางเลือก ทางรอด การศึกษาไทย ตอนที่ ๒

จากหน้าหนึ่งถึงวันนี้: ทางเลือก ทางรอด การศึกษาไทย ตอนที่ ๓