กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ธรรมเทศนาจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ชมรมสวดมนต์-สมาธิ โรงเรียนรุ่งอรุณ นิมนต์พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล มาบรรยายธรรมให้พวกเราชาวรุ่งอรุณ ได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วน้อมนำเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ตามหลักมงคลชีวิตที่ว่า “การฟังธรรมตามกาล การพบเห็นสมณะ เป็นมงคลชีวิต”

นำไฟล์เสียงการบรรยายธรรมในครั้งนี้มาแบ่งปันกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ
คลิกไฟล์เสียง