เจริญภาวนา อาจาริยบูชาแด่ รศ.ประภาภัทร นิยม

ในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหาร …อ่านต่อ

วันเด็กรุ่งอรุณ วันแห่งการเรียนรู้เรื่องการให้

วันเด็กของโรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นวันที่เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการให้ เรียนรู้ว่าเด็กไม่ใช่จะต้องได้รับอย่างเดียวในวันเด็ก แต่เด็กควรเป็นผู้ที่เสียสละ …อ่านต่อ

ตักบาตร ฟังธรรม พระอาจารย์สิริปัญโญ

เช้าวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ชาวชุมชนรุ่งอรุณและผู้มีจิตศรัทธา …อ่านต่อ

โครงการ “สามเณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ครั้งที่ ๒

“ศาสนาพุทธไม่ใช่พิธีกรรม  ไม่ใช่กระทั่งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรม สิ่งที่เป็นจุดสำคัญของศาสนาพุทธคือ ตัวปัญญา ตัวความรู้ถูก ความเข้าใจถูก …อ่านต่อ