ชุมชนกัลยาณมิตร,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“บางมดสดชื่น” เวทีคืนความรู้ขาออกให้ชุมชนโดยนักเรียนรุ่งอรุณ

“หนูเป็นคนริมคลองบางมด หนูเกิดที่นี่ ที่นี่มีธรรมชาติร่มรื่น สวยงาม บ้านหนูปลูกผักไว้กินเองด้วยนะคะ ถ้ามีเยอะๆ คุณตาหนูก็จะเอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน แล้วเอาไปทำบุญด้วยค่ะ”

“ชุมชนริมคลองบางมดมีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนในชุมชนหลายแห่ง มีมัสยิดที่คนศาสนาอิสลามนับถือ วัดพุทธบูชาที่คนศาสนาพุทธนับถือ และศาลเจ้าแม่ทับทิมที่คนจีนมากราบไหว้”

“ถึงแม้ว่าหนูจะไม่ใช่คนริมคลองบางมด แต่หนูอยากให้ห้องเรียนของเราเป็นเหมือนชุมชนแห่งนี้ เพราะทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

บางส่วนบางตอนในช่วงแสดงความรู้ขาออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนรุ่งอรุณ ในงาน “บางมดสดชื่น” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ในโซนศาลเจ้าแม่ทับทิม คลองบางมด

ชุมชนริมคลองบางมดเป็นชุมชนใกล้โรงเรียนรุ่งอรุณ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของนักเรียนรุ่งอรุณ โดยเฉพาะในระดับชั้น ป.๒ และ ป.๓ ที่คุณครูได้ออกแบบหน่วยการเรียนพานักเรียนออกภาคสนามเรียนรู้วิถีชีวิต พื้นที่ และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนแห่งนี้

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวชุมชนริมคลองบางมดจัดงาน “บางมดสดชื่น” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “บางกอกบานฉ่ำ” งานเทศกาลศิลปะย่านสร้างสรรค์ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการสร้างความมีชีวิตชีวาและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพฯ เป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนรุ่งอรุณทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ได้มาทำงานร่วมกับชุมชน ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน โดยร่วมจัดงานบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมและริมคลองบางมด ทั้งจัดเตรียมสถานที่ จัดการแสดงดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย โดยครู นักเรียนประถม นักเรียนมัธยม และศิษย์เก่า การแสดงดนตรีสากลโดยวง R.A. Pop Orchestra และกิจกรรมคืนความรู้ขาออกให้ชุมชนโดยนักเรียนชั้น ป.๒ และ ป.๓ ประกอบด้วย การขับร้องบทเพลงเล่าคลองบางมด การแสดงละครเล่าเรื่องคลองบางมด และจัดนิทรรศการเล่าเรื่องชุมชนริมคลองบางมดที่นักเรียนเคยมาเรียนรู้

ร่วมด้วยซุ้มกิจกรรมศิลปะปรุลายและเพนท์เฮนน่าโดยทีมครูศิลปะ การออกร้านจำหน่ายอาหารของแม่บ้านบุคลากรรุ่งอรุณ และซุ้มคัดแยกขยะโดยคุณครูมนต์ ผู้จัดการศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลรุ่งอรุณ เพื่อช่วยจัดการขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณงาน

การออกจากพื้นที่โรงเรียนไปเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชนริมคลองบางมดในครั้งนี้ ทำให้โรงเรียนไม่แปลกแยกจากชุมชน นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และอยากร่วมดูแลรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนริมคอลงบางมดแห่งนี้