วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปฏิรูปการศึกษา

Prapapat500128

“ภาพการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนที่ห้องเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของเขามากขึ้น การเรียนรู้เป็นของผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนไม่ได้เป็นแค่ผู้ถูกสอน แต่เป็นผู้ที่ลงมือเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ เด็กก็จะเหมือนที่เราอยากเห็น เด็กคิดเป็น ทำเป็น ใช้วิจารณญาณของตัวเอง สามารถที่จะสรุปการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สร้างองค์ความรู้ของตัวเอง จะสอบเข้าเมื่อไรก็ได้ อย่างนี้เป็นต้น ความรู้อยู่ที่ตัวเขาแล้ว เขาเป็นเจ้าของความรู้นั้น ถ้าหากเราเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนเสียใหม่ ทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นง่ายมาก ที่เราเรียกว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

….เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับคนที่จะดำรงชีวิตอยู่รอดในศตวรรษนี้ ซึ่งต้องเผชิญกับเรื่องซับซ้อนมากมาย การแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ต้องใช้ตลอดเวลาและชีวิต เพราะฉะนั้นทักษะการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น แต่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบมโนเอา ต้องมาจากการทำจริงด้วย มาจากเรื่องที่เขาสามารถที่จะจับต้องได้จริง เพราะฉะนั้นการรู้จริงก็อาจจะเป็นคำรวมๆ ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” รศ.ประภาภัทร นิยม ให้สัมภาษณ์ในรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ตอน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปฏิรูปการศึกษา ออกอากาศวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ทางไทยพีบีเอส

ร่วมศึกษารูปธรรมการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่โลกกว้างที่ประเทศฟินแลนด์ เรียนรู้นอกห้องเรียนและหลักสูตรชุมชนสู่การกระจายอำนาจทางการศึกษา และถอดรหัสการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑กับ รศ.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ตอน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปฏิรูปการศึกษา ออกอากาศวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ทางไทยพีบีเอส