กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รุ่งอรุณที่สุคะโต

 

ฉันมาทำอะไร

ฝึกสติ “รู้สึกตัว”

เมื่อ ๑๐-๑๖ พ.ค. ที่ผ่านมา ณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ก่อนเปิดภาคเรียน เป็นวิถีรุ่งอรุณที่ปฏิบัติกันมาทุกปีการศึกษาที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ ๓ ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จะเข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อฝึกการเจริญสติและเรียนรู้วิถีปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ผู้นำทางจิตวิญญาณ และเป็นการรู้เท่าทันในการรู้จักตนเองที่พร้อมจะเจริญเติบโต เปลี่ยนผ่าน ก้าวข้ามมาสู่การเป็นพี่มัธยมปลาย เป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางความคิดและทางอารมณ์

ตลอด ๕ วันเต็มๆที่นักเรียนได้เจริญสติในทุกกิจวัตร เริ่ม ตั้งแต่การสวดมนต์ทำวัตรเช้าในเวลาตี ๔ การทำกิจวัตรต่างๆ อย่างมีสติ รวมทั้งการเจริญสติแนวเคลื่อนไหว ไปจนถึงการเข้านอนอย่างมีสติ และนักเรียนยังมีโอกาสอันดีที่ได้ฟังการเทศนาธรรมจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล อีกด้วย

นักเรียนหลายๆคนได้ สะท้อนความรู้สึกและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้อย่างน่าสนใจ

“… สิ่งที่ได้คือ ความเข้าใจชีวิตของเรา ได้รู้สึกถึงความสงบจริงๆ เรียนรู้ที่จะอยู่ง่าย ฝึกความอดทดแบบที่สุด รู้สึกรักตัวเองและคนรอบข้างมากกว่าเดิม เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิธีคิด…ถึงจะไม่สำเร็จในการบรรลุ แต่ก็ได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาฝึก และอาจมีครั้งต่อไป “…นริศรา (ป๋อป้อ)

“จากการมาที่นี่รู้สึกว่าได้เรียนรู้จากการฟังธรรมของพระอาจารย์ไพศาลเยอะมาก ชอบแง่คิดของท่านที่ให้คิดในแง่บวก ทำให้เราทุกข์น้อยลง ได้รู้ว่ากายกับใจมันไม่ใช่อันเดียวกัน กายเหนื่อย ใจเราไม่เหนื่อยตาม ก็ไม่เป็นทุกข์ ได้รู้วิธีการจัดการกับทุกข์ และได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น…การตามรู้ความคิดของตัวเองเป็นอะไรที่สนุกดี พอตามรู้ตัวเอง ก็ทำให้ไม่คิดฟุ้งซ่านได้ ซึ่งทำให้หนูรู้สึกดีมาก ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น นิ่งมากขึ้น คงต้องเอาไปใช้ในชีวิตได้แน่นอน”