รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘

Kru58-feature

“รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นคณะนักเรียนเริ่มเป็นผู้จัดเตรียมงานไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ครบถ้วน สมบูรณ์ เชิญรุ่นพี่ ดูแลรุ่นน้องให้กระทำพิธีนี้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์

เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์โพธิอยู่ในใจ สามารถบ่มเพาะให้เมล็ดพันธุ์นี้เติบโตขึ้นมา สร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ เราเชื่อว่าทุกคนมีอยู่… นักเรียนทุกคนจะได้รับโอกาสเปิดเผยมันออกมา คุณครูจะหลอกล่อจนกระทั่งทุกคนเบิกบานออกมา ตื่นรู้ออกมา แล้วในที่สุดคุณก็เป็นคนเต็มคนและภาคภูมิใจ เราไม่ได้เป็นคนดีเฉยๆ คนดีเชื่องๆ แต่เราเป็นคนดีที่จะทำอะไรดีๆ ได้มากมาย เป็นคนดีที่มีคุณค่าให้กับสังคม ให้กับคนรอบข้าง ให้กับครอบครัว ให้กับชุมชน…”

รศ.ประภาภัทร นิยม ให้โอวาทในพิธีไหว้ครู โรงเรียนรุ่งอรุณ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงยิมรพินทร โรงเรียนรุ่งอรุณ