ไหว้ครูภูมิปัญญาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

“เราเอามวยมาเป็นเครื่องมือเพื่อสอนสติ สอนสมาธิ สอนความไม่โกรธ ชกมวยมันกระทบกระทั่ง ถ้าเจ็บเล็กเจ็บน้อยแล้วโกรธ …อ่านต่อ

เจริญภาวนา อาจาริยบูชาแด่ รศ.ประภาภัทร นิยม

ในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหาร …อ่านต่อ

วันเด็กรุ่งอรุณ วันแห่งการเรียนรู้เรื่องการให้

วันเด็กของโรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นวันที่เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการให้ เรียนรู้ว่าเด็กไม่ใช่จะต้องได้รับอย่างเดียวในวันเด็ก แต่เด็กควรเป็นผู้ที่เสียสละ …อ่านต่อ

การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น

การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น กินเปลือง ไม่ใช่กินเป็น กินอย่างมีปัญญา …อ่านต่อ

ตักบาตร ฟังธรรม พระอาจารย์สิริปัญโญ

เช้าวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ชาวชุมชนรุ่งอรุณและผู้มีจิตศรัทธา …อ่านต่อ