รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนเดียวกัน ไปด้วยกัน

ฝุ่น PM 2.5 เริ่มกลับมาแล้ว
การจราจรในโรงเรียนเริ่มหนาแน่นขึ้นทุกวัน
เวลาในการเดินทางมาโรงเรียน รับ-ส่งลูก ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

มาร่วมแก้ไขปัญหาโดยเริ่มจากตัวเรา
กับปฏิบัติการ โรงเรียนเดียวกันไปด้วยกัน
3 ทางเลือก เพื่อลด 3 ปัญหา

1.รถรับส่งนักเรียน RA GREEN (Shuttle Bus)
สายโรงเบียร์ฮอลแลนด์ พระราม2 – รร.รุ่งอรุณ
รถออก 7.00 น. ถึงโรงเรียนประมาณ 7.30 น.

เริ่ม…อังคารที่ 17 ก.ย. – ศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 62 รวมให้บริการ 56 วัน
🚌 กรณีเหมาจ่าย ค่าโดยสารคนละ 30 บาท รวม 1,680 บาท
🚌 กรณีขึ้นเป็นครั้งคราว ค่าโดยสารคนละ 40 บาท/เที่ยว
🚌 ราคาพิเศษสำหรับพี่น้อง 2 คน คิดคนละ 25 บาท ค่าโดยสารเหมาจ่าย 2 คน รวม 2,800 บาท

📣 เพิ่มจุดรับระหว่างเส้นทาง
🚐 ตรงข้าม Forest-ปั๊ม ESSO พุทธบูชา รับเวลา 7.20 น.
🚐 หน้าหมู่บ้านราชาวดี-หมู่บ้านบ้านสวนริมคลอง รับเวลา 7.25 น.
🚐 ค่าโดยสารคนละ 10 บาท คิดเป็นค่าโดยสารเหมาจ่ายเพียง 448 บาท

สอบถามข้อมูล/ชำระเงินค่ารถได้ที่ ครูแมว-สุพัตรา มณีจักร โทร.0-2870-7512-3 ต่อ106

2. Carpool บ้านใกล้กัน ไปด้วยกัน

3. การเดินหรือปั่นจักรยายมาโรงเรียน Walking School Bus นัดหมายรวมกลุ่มเดินมาโรงเรียนด้วยกัน จากร้านบางมิก ผ่านทางลัดหมู่บ้านเดียวกัน

ขอบคุณคลิปดีๆ จากทีมครูรุ่งอรุณจิตอาสา
ครูอัฐนันท์ พรมพาดี (ครูอัฐ) มัธยม
ครูพงศกร โรจนานุกูลพงศ์ (ครูมด) มัธยม
ครูพัชร์ฐิตกาญจน์ รุจิเรขเสรีกุล (ครูโบว์) อนุบาล