รอบรั้วรุ่งอรุณ,  วิดีโอ

พลาสติกล้นโลก! เราทำอะไรได้บ้าง

วิกฤติพลาสติกล้นโลก!
วาฬ พะยูน และสัตว์อีกมากมายต้องตายเพราะขยะพลาสติก
แล้ว “เรา” ทำอะไรได้บ้าง

เด็กๆ รุ่งอรุณขอชวนพวกเรามาช่วยกัน
ช่วยพะยูน ช่วยวาฬ ช่วยสัตว์ต่างๆ และช่วยโลกของเรา
เริ่มต้นง่ายๆ เริ่มที่ตัวเรา
…คัดแยกขยะ จัดการอย่างเหมาะสม
ใช้ให้น้อยลง ลดการสร้างขยะพลาสติก ใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ได้ซ้ำ ใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

๒ วิธีง่ายๆ ที่ทำได้ทันที
เพื่อตัวเรา เพื่อลูกหลานของเรา และเพื่อโลกของเรา