รอบรั้วรุ่งอรุณ

ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล

พระเมตตาพูนสวัสดิ์พิพัฒน์ราษฎร์
มิ่งขวัญชาติจักรินทร์ปิ่นไอศูรย์
ธ ทรงครองผองประชาด้วยเกื้อกูล
ธ เพิ่มพูนปกเกล้าเหล่าพสกนิกร
ธ เสด็จทรงราชย์ชาติสยาม
ทั่วเขตคามชื่นจิตอดิศร
รุ่งอรุณอาศรมศิลป์น้อมถวายพระพร
องค์มหาวชิราลงกรณภูวนัย
วโรกาสเฉลิมพระชนม ๖๗ พรรษา
ขออาราธนาองค์ไตรรัตน์สวัสดิ์ไสว
ถวายพระพรเหนือเกล้าของชาวไทย
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ และนักศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๗ พรรษา ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมกันสวดมนต์และเจริญสติภาวนาแบบเคลื่อนไหว ถวายเป็นพระราชกุศล คณะครูและนักเรียนดนตรีไทยบรรเลงดนตรีไทยและรำถวายพระพร จากนั้น รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานในพิธี ได้ถวายพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ และถวายบทอาเศียรวาท ก่อนที่ทุกคนจะร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

หลังจบพิธีถวายพระพรชัยมงคล นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้แยกย้ายไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนของตนเอง เช่น น้องๆ อนุบาลทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่ส่วนกลางของอนุบาล รดน้ำแปลงผักและแปลกดอกไม้ของห้องตนเองและห้องอื่นๆ นักเรียนประถมเก็บขยะและทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนประถม (เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๒ เนื่องจากวันนี้ทางฝ่ายประถมมีกิจกรรมวันภาษาไทย) พี่มัธยมร่วมเป็นแม่งานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนมัธยม ตลอดจนพื้นที่โดยรอบ เช่น ทำความสะอาดโถงตึกเรียน กวาดถนนจากวงเวียนด้านหน้าถึงสถาบันอาศรมศิลป์ ล้างบ่อบำบัด ขัดลานอิฐ กวาดใบไม้ ทำความสะอาดครัวกลาง และล้างห้องน้ำตามตึกต่างๆ ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล