วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ

รายการลูกโลก: คอนเสิร์ตรักเมืองไทย

รายงานข่าวคอนเสิร์ตรักเมืองไทยในรายการการลูกโลกออก
อากาศวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทางช่อง MCOT Family