การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

คณิตศาสตร์ ป.๔: ครูสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเป็นครูซึ่งกันและกัน


ขณะที่นักเรียนชั้น ป.4/3 ผลัดกันอภิปรายโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องการคูณจำนวนมากๆ กับจำนวนที่เป็นสิบ ร้อย พัน ที่เพิ่งเรียนไปเมื่อวานกันอย่างคึกคัก นักเรียนคนหนึ่งซึ่งเมื่อวานไม่ได้มาโรงเร­ียน ก็ยกมือขอร่วมอภิปรายและขอออกไปทำโจทย์บนก­ระดานด้วยท่าทีที่ลังเล ไม่แน่ใจ ครูโกเมนคาดเดาได้ว่านักเรียนคนนี้ไม่น่าจ­ะตอบถูก เพราะยังไม่ได้เรียน จึงเปิดโอกาสให้เธอออกมาเขียนคำตอบบนกระดา­น แล้วใช้สถานการณ์นี้ให้เพื่อนในห้องช่วยอธิบายและเรียนรู้ไปด้วยกัน