กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ข่าวประชาสัมพันธ์,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รุ่งอรุณตามรอยบาทพระศาสดา ๖

โครงการตามรอยบาทพระศาสดา ๖ ขอกราบเรียน เรียนเชิญ เชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมบุญมหากุศล  ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ร่วมบรรพชาอุปสมบท ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ บวช ๑๖ วัน หรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบท ตามกำลังศรัทธา
  • ร่วมถือศีล บำเพ็ญสมาธิ เจริญสติภาวนา ระหว่างวันที่ ๙- ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
  • ดาวน์โหลดแผ่นพับโครงการ: หน้า ๑  หน้า ๒

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ครูเสมอแขและครูสุพัตรา โรงเรียนรุ่งอรุณ โทร. 081-557-0883 / 02-870-7512-3

ขออนุโมทนาในอานิสงส์ที่ทุกท่านได้ร่วมบุญอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต