ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“เรารักอันดามัน” โครงงานการศึกษานิเวศเฉพาะและภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษา ชุมชนแหลมหิน-บ้านคลองรั้ว จ.กระบี่

I_Love_Andaman-2เรารักอันดามัน
ผลการศึกษาโครงงาน “การศึกษานิเวศเฉพาะ และภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน”
กรณีศึกษา ชุมชนแหลมหิน-บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่
จัดทำโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษเพื่อสังคม
โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ 1-3 ปีการศึกษา 2558
(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)