กิจกรรมจิตอาสา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

จิตอาสารุ่งอรุณออกโรงทาน…ทำดีเพื่อพ่อ

sandwichวันที่ ๗-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนรุ่งอรุณเปิดโรงทานบริการแซนด์วิช โกโก้ร้อน และกาแฟร้อน ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มารอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยมีคุณครู พนักงาน ผู้ปกครอง นักเรียนทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำแซนด์วิช ชงเครื่องดื่ม และเดินให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๒๕ วัน

ขอบขอบคุณชาวรุ่งอรุณจิตอาสาทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นทีมเบื้องหลังที่มาทำแซนด์วิชที่โรงเรียนในช่วงเวลาตี ๑ ถึง ตี ๓ และทีมเบื้องหน้าที่ไปให้บริการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ เต็นท์โรงทานด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง ในช่วงเวลาตี ๓ ครึ่งถึง ๖ โมงเช้า ขออนุโมทนากับทุกท่านค่ะ