โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

นร.ชั้น ป.๖ ชวนชุมชนดูแลคลองบางมดในงานบางมดเฟส “เมด-อิน-บางมด”

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นักเรียนรุ่งอรุณไปร่วมกิจกรรมชุมชนบางมดในงานบางมดเฟส “เมด-อิน-บางมด” งานเทศกาลรื่นเริงเชิงสร้างสรรค์ของคนบางมด ที่จัดขึ้นบริเวณท่าน้ำวัดพุทธบูชา โดยในงานนี้นักเรียนชั้น ป.๖ ร่วมด้วยคุณครูและผู้ปกครอง ไปร่วมออกซุ้มกิจกรรมนำเสนอการเรียนรู้เรื่องน้ำ วิธีการดูแลรักษาน้ำ และสาธิตการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองบางมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานเรื่องน้ำที่นักเรียนศึกษามาตลอดปีการศึกษา ตั้งแต่การตามรอยเส้นทางน้ำไปยังพื้นที่ต้นน้ำป่าแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ การตรวจสอบคุณภาพน้ำในโรงเรียนที่มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำสู่คลองสาธารณะ จนกระทั่งออกภาคสนามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองบางมด แล้วนำผลการเรียนรู้ไปนำเสนอและสาธิตภายในงาน เพื่อส่งสาส์นบอกกล่าวชุมชนว่า วิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนนั้นส่งผลต่อคุณภาพน้ำอย่างไร จุดประกายให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจดูแลรักษาน้ำในคลองบางมดที่เป็นคลองของทุกคนร่วมกัน
นอกจากนี้นักเรียนมัธยมที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้แก่ นางสาวณิชนันทน์ ชูวิทย์ (แพรว) ชั้น ม.๔/๓ ด.ช.พรรษา จงไพบูลย์กิจ (ปั้น) ชั้น ม.๓/๑ และ ด.ช.ทองทด จงไพบูลย์กิจ (ป้อง) ชั้น ม.๑/๒ ยังได้ไปร่วมสร้างสุนทรียภาพและทัศนียภาพแปลกใหม่ให้กับชุมชนริมคลองบางมด ด้วยการเพ้นท์ภาพขนาดใหญ่บนกำแพงวัดพุทธบูชา (ฝั่งริมคลอง) ใครที่ผ่านไปแถววัดพุทธบูชา แวะชมผลงานของนักเรียนรุ่งอรุณกันได้ค่ะ