ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ผลการประกวดดนตรีไทยศรทอง ปี ๒๕๕๙

การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โรงเรียนรุ่งอรุณส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กว่า ๒๐ ชีวิต โดยมีนักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน  ๔ คน ซึ่งต้องบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการที่โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีผลประการประกวดดังนี้

  • นางสาวปภาวรินท์ สิทธิโชติ (ทราย) ม.๕/๒ รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เครื่องมือจะเข้ (ลำดับที่ ๘)
  • นางสาวปรมา เหล่าปิยะสกุล (อาโป) ม.๔/๒ รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เครื่องมือจะเข้ (ลำดับที่ ๑๐)
  • เด็กชายษมากร เหล็กงาม (บูม) ม.๑/๑ ได้ลำดับที่ ๑๒ เครื่องมือระนาดเอก
  • นางสาวธันยพร ถนิมมาลย์ (จูน) ม.๔/๓ ได้ลำดับที่ ๑๖ เครื่องมือขลุ่ยเพียงออ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ตั้งใจฝึกซ้อม ฝึกฝน และทำอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณทีมครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย ผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านค่ะ

:: ขอขอบคุณรูภาพจากเพจการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง”