วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รายการธรรมชาติมาหานคร: “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต”

รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต”
นำเสนอระบบการจัดการจัดการทรัพยากรอย่างครบวงจรของโรงเรียนรุ่งอรุณ
ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๙, ๒๖ มีนาคม และ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
ทางนิวทีวี new)tv ทีวีดิจิตอลช่อง 18

รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต” ตอนที่ ๑-๑
รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต” ตอนที่ ๑-๒
รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต” ตอนที่ ๑-๓

รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต” ตอนที่ ๒-๑
รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต” ตอนที่ ๒-๒
รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต” ตอนที่ ๒-๓

รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต” ตอนที่ ๓-๑
รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต” ตอนที่ ๓-๒
รายการธรรมชาติมาหานคร ตอน “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต” ตอนที่ ๓-๓