การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รุ่งอรุณในมุมมองของศิษย์เก่า : Self-actualization


Roong Aroon School: Self-actualization
คลิปวิดีโอบอกเล่าการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ในมุมมองของศิษย์เก่ารุ่งอรุณสองรุ่น – นายชญณัฐ ศุภทรงกลด (บีหนึ่ง) RA14 และนายศุภวุฒิ ธีระวัฒนชัย (ลีโอ) RA15 ซึ่งร่วมกันจัดทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอในงาน “Holistic Education in Learning and Teaching Conference” ณ Southern Oregon University เมือง Ashland รัฐ Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐