รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รู้ถึงความเป็นศิษย์ มีจิตสำนึกระลึกคุณครู

โอวาทในพิธีไหว้ครูฝ่ายประถม โรงเรียนรุ่งอรุณ
โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

“ขอขอบคุณนักเรียนที่เป็นธุระจัดงานพิธีวันไหว้ครู อันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน เราโชคดีที่รู้สึกถึงความเป็นศิษย์ และมีจิตสำนึกระลึกถึงคุณครู เป็นบุญของเราทุกคนที่เราสามารถระลึกรู้ถึงความเป็นศิษย์ของตัวเอง แล้วก็มีจิตสำนึก กตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ คือครู สิ่งนี้เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ของนักเรียน ของมนุษย์ทุกคนจะพึงมีได้ ถ้าเรามีสิ่งนี้ก็เหมือนมีเกราะคุ้มกันภัย”

“เวลาเราระลึกถึงคุณครู เราก็ระลึกไปได้ตลอดสาย ตั้งแต่ครูคนแรกของเรา คือพ่อแม่ วันนี้วันไหว้ครู นักเรียนไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วหรือยัง ถ้ายังก็กลับไปไหว้ตอนเย็น เจอกันก็กราบคุณพ่อคุณแม่ ลงกราบที่เท้า แล้วบอกกับท่านว่า ลูกขอกราบคุณพ่อคุณแม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณที่คุณพ่อคุณแม่ได้ให้ชีวิตลูกมา และเลี้ยงดูลูกมาจนเติบใหญ่จนถึงวันนี้ อันนี้เป็นหน้าที่ของลูก และเป็นหน้าที่ของศิษย์ที่จะกราบครูคนแรกในบ้าน”

“เราระลึกถึงคุณครูที่โรงเรียน ก็มาทำพิธีในวันนี้ด้วยความตั้งใจ มีจิตตั้งมั่น มีจิตเป็นกุศล ที่จะกระทำพิธีระลึกถึงคุณครู เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรา การที่เรามีมงคลในชีวิต จะทำให้เราเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะที่สำคัญในด้านจิตใจ เราจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เจริญเติบโตไปจนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิต ก็ด้วยอาศัยมงคลเหล่านี้ การระลึกหรือมีจิตสำนึกถึงพระคุณ การบูชาผู้มีคุณ จะสร้างมงคลแก่ชีวิตเรา เราก็ไม่ต้องห่วงชีวิตในอนาคตข้างหน้า ถ้าหากว่าเรามีจิตใจแบบนี้เป็นพื้นฐาน”

“เมื่อเราระลึกคุณของครูในปัจจุบันได้แล้ว เราก็ควรจะรู้ว่าคุณครูทุกท่านก็มีครูของครู เมื่อนักเรียนเอ่ยคำบูชาครู อาจารย์ก็กล่าวคำบูชาครูไปพร้อมกับนักเรียนด้วยเช่นกัน เพราะว่าครูก็มีครู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูที่มีพระคุณสูงสุดแก่มนุษย์ทั้งปวง ก็ได้แก่พระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเราก็หัดรำลึกถึงพระคุณของครูให้ครบถ้วน เพื่อที่เราจะได้ชัดเจนว่า เป้าหมายในชีวิตของเรานั้นจะดำเนินไปในทางที่จะเจริญ ไม่มีทางเสื่อม อันนี้ก็จะเป็นคาถาที่ติดตัวนักเรียนไปตลอด”

“นักเรียนได้กระทำสิ่งที่เป็นความคารวะนอบน้อม วันนี้นักเรียนรู้สึกดีไหมเมื่อได้ไหว้ครู ได้กราบครู ระลึกรู้ รู้ไปในใจ ว่าเวลาที่เรานอบน้อม จิตใจเราอ่อนโยน จิตใจเราเป็นสุข จิตใจเราสงบ เราได้หลายอย่างในวันไหว้ครู ทั้งความเป็นมงคล ทั้งได้รู้สึกถึงการกระทำของเรา ได้รู้จักจิตใจของเราเองที่เกิดการนอบน้อม เกิดการน้อมใจระลึกถึงผู้คนต่างๆ อันนี้ก็ถือว่านักเรียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วของการจัดงานวันไหว้ครู”

“ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่ๆ มัธยม ที่มาร่วมกันดูแลน้องๆ และทุกคนที่เป็นธุระให้เกิดพิธีวันไหว้ครูขึ้น ขอให้นักเรียนทุกคนประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล ได้ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และได้พบแต่ความสุข ความเจริญงอกงาม ทั้งมีสิต มีปัญญา สมบูรณ์พร้อม เรียนหนังสือหรือจะทำสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จโดยราบรื่น ประสบความสำเร็จอย่างบริบูรณ์ยิ่งทุกคนเทอญ”