ห้องเรียนพ่อแม่ ป.๑ – เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น

เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น
โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
งานปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น ป.๑ โรงเรียนรุ่งอรุณ, ๘ พ.ค. ๖๑

สำหรับ ป.๑ ที่จะต้องสะสมภาษาของตัวเอง ที่ต้อง “ประลอง” ภาษาของตัวเอง ที่เขาชอบวิ่งมาเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟัง เพราะเขาต้องการประลองภาษา เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะตอบต้องลับคมกับเขาให้ดี ตอบแบบแบนๆ ทื่อๆ เด็กไม่สนใจ การลับคมคือการหาความหมายต่อจากสิ่งที่เขาเริ่มต้น เขาต้องการคนช่วยนำพา บางครั้งสิ่งที่เขาเล่ามาดูเหมือนไม่มีสาระ อย่างเด็กคนหนึ่งมาบอกอาจารย์ “เต่าตัวนั้นมันตายแล้วนะคะ” อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าเต่าตัวไหน เขาก็พูดแบบไม่มีที่มาที่ไป “หนูเสียใจมากเลยค่ะ” เขาใส่อารมณ์ด้วยนะ เพราะว่ามีความหมายกับเขา นั่นคือเขากำลังอยากจะสื่อความหมายกับเรา เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะที่สืบเนื่องเรื่องนั้นให้มันมีความหมายและเข้าสู่ครรลองที่ควรรู้ แต่ยังไม่ต้องทำท่าเป็นคุณครูสอนเขา สนทนากับเขา ถามต่อด้วยคำถามของเรา เขาจะค่อยๆ เรียบเรียงสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับเราอย่างเป็นระบบมากขึ้น นี้เป็นวิธีการที่จะช่วยให้เขาได้ภาษา แค่ตั้งใจฟังและสืบต่อความหมายให้เป็นระบบมากขึ้น โดยการถามต่อและสนทนาด้วยความสนใจ
.
เราลองพลิก mind set เราใหม่ เราเป็นหินลับมีด เด็กเป็นมีด ถ้าเขาไม่มีหินลับมีดที่เหมาะสม เขาก็ไม่คม แล้วเราจะเป็นหินลับมีดแบบไหน ถ้าเป็นหินลับมีดหยาบๆ ไปเจอมีดบางๆ มีดก็พัง หรือเป็นมีดที่หนาแต่ต้องการคมที่เฉียบมาก เราจะเป็นหินลับมีดแบบไหน ดังนั้นครูต้องเป็นหินลับมีดได้หลายเบอร์ พ่อแม่ก็เช่นกัน เราเลี่ยงไม่ได้ แต่เราเลือกได้
๑.ตั้งใจจะเป็นหินลับมีดหรือเปล่า ท้าทายให้เด็กได้ประลอง
๒.จะเป็นเบอร์ไหน หรือเป็นได้หลายเบอร์ แล้วแต่สถานการณ์หรือโอกาส
.
บางเรื่องที่เด็กอยากรู้ดูเหมือนไม่มีที่มาที่ไป แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว ถ้านักปราชญ์อยู่กับเด็ก ไม่ว่าประเด็นอะไรก็ตามโผล่ขึ้นมา ความคิดในหัวมันจะผุดภาพให้รู้ที่มาและไปสู่ที่ไปที่ลึกซึ้งและมีคุณค่า ถ้าเด็กๆ อยู่กับกัลยาณมิตรแบบนี้ เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาด สุขุม ลุ่มลึก มีคุณธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคม ต่อสรรพสิ่งในโลกนี้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทุกคนอยากได้… เราอ่านหนังสืออะไร เรารู้เรื่องอะไร เราคิดอะไร เราจะต่อเชื่อมสิ่งเหล่านี้ให้ลูกเราได้อย่างไร อยู่ที่รสนิยมของเรา เด็กๆเขาไม่สามารถที่จะเป็นอะไรอื่นไปได้ ถ้าหากว่าเราไม่เป็นเช่นนั้นก่อน เขาอยู่ใกล้ใครแบบไหน เขาก็เป็นแบบนั้น

Comments are closed.