การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

Cultural-Academic Exchange Program : Roong Aroon – Omi

Cultural-Academic Exchange Program
Roong Aroon School – Omi Brotherhood Senior High School

โครงการความร่วมมือจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนรุ่งอรุณและโรงเรียนโอมิ (Omi Brotherhood Senior High School) ในรูปแบบ Cultural-Academic Exchange Program เป็นการเรียนรู้ที่พานักเรียนไปรู้จักโลก รู้จักประเทศอื่น วัฒนธรรมอื่น รู้จักบริบทอื่น เพื่อเท่าทันโลก โดยมีเรื่อง “ทรัพยากรน้ำ” เป็นโจทย์หลักของการเรียนรู้ร่วมกัน

  • วันที่ ๓๐ ต.ค. – ๕ พ.ย. ๖๑ นักเรียนชั้น ม.๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน ๖ คน ออกภาคสนามไปศึกษาเรื่องการจัดการน้ำที่จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนโอมิ จำนวน ๔๐ คน เดินทางมาเรียนรู้ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ โดยนักเรียนสำนักสื่อสร้างสรรค์ฯ เป็นเจ้าบ้านพาออกภาคสนามไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่อัมพวา และกลับมาล้อมวงสนทนาเพื่อจัดการความรู้ร่วมกัน (KM)

“นักเรียนต้องวางแผนการเดินทาง ต้องหาที่พัก เขาต้องหาความรู้เกี่ยวกับชิกะ ทะเลสาบบิวะ และสถานที่ต่างๆ หรือฐานเรียนรู้ที่ทางญี่ปุ่นส่งมา เขาต้องเจอเพื่อนใหม่ ต่างชาติต่างภาษา ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงาน การวางแผนการทำงาน และคุณค่าเชิงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ เท่าทันในสถานการณ์ของทรัพยากรน้ำ  แต่ความเข้มข้นในการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นเกินกว่าที่ครูคิด ซึ่งเป็นเรื่องการใช้ความเป็นมนุษย์ Intelligence อย่างที่มนุษย์มี แต่เทคโนโลยีไม่มี เขาใช้ความเป็นมนุษย์เยอะมาก” ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม และหัวหน้าหน่วยโครงงานบูรณาการระดับมัธยม โรงเรียนรุ่งอรุณ

“นักเรียนของเราจะเรียนผ่านการฟังเพียงอย่างเดียว แต่ที่โรงเรียนนี้ไม่ใช่แบบนั้น แต่เป็นการศึกษาที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำกันเอง ได้บอกเล่า ได้นำเสนอเอง ซึ่งจากกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ที่ได้ทำร่วมกัน นักเรียนของเราก็ได้เห็นวิธีการจัดการ ทั้งการนำเสนอและวิธีการสื่อสาร วิธีคิด การตั้งคำถาม ได้เรียนรู้มากมาย ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากๆ รู้สึกขอบคุณมากๆ เลยค่ะ” Nishimura Noriko Teacher of Omi Brotherhood Senior High School