บันทึกรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

More Than Music มากกว่าดนตรี

“More Than Music
คือ
สุนทรียธรรม รมณียธรรม และสามัคคีธรรม”

คุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ

ในช่วงปลายปีการศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณจะจัดการแสดงดนตรีการกุศล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี จากการเรียนรู้และฝึกฝนมาตลอดปีการศึกษา บนเวทีจริงภายนอกโรงเรียน เป็นการนำเสียงดนตรีมาขับกล่อมสร้างความสุขให้แก่ผู้ชมผู้ฟัง และยังสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นในวงกว้าง ด้วยการนำรายได้จากการแสดงไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยในปีนี้จัดการแสดเป็นครั้งที่ ๖ ในชื่อชุดการแสดง More Than Music เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การแสดงชุด “Papaya’s Story” โดยนักเรียนชั้น ป.๑

เวทีท้าทายศักยภาพ
ทำไมต้องจัดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แสดงในโรงเรียนไม่ได้หรือ?

การจัดการแสดงบนเวทีจริงภายนอกโรงเรียน เป็นเงื่อนไขที่พานักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องการการแสดงดนตรีในครั้งนี้ ออกจาก Safe zone ไปสู่ Risk zone เพื่อเผชิญกับความท้าทาย และดึงศักยภาพภายในออกมาใช้อย่างเต็มที่

ครูต้องก้าวออกจากความกลัว กลัวว่าจะไม่สามารถฝึกซ้อมนักเรียนได้ทัน กลัวว่านักเรียนจะทำได้ไม่ดี เปลี่ยนความกลัวมาเป็นแรงผลักดันในการทำงานตรงหน้า กลับมาเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในตัวนักเรียน แล้วทำอย่างเต็มที่ เพราะถ้าครูเชื่อมั่น นักเรียนจะมั่นใจและทำได้

ตลอดระยะเวลากว่า ๒ เดือนของการฝึกซ้อม ทั้งในเวลาเรียนและช่วงเย็นหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คือช่วงเวลาของความมุ่งมั่นและตั้งใจของทุกๆ คน ไม่เพียงแต่ความสามารถทางด้านดนตรีที่พัฒนาขึ้น แต่คือความอดทน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และทักษะการทำงานเป็นทีม ที่นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน จนกระทั่งถึงวันแสดงจริง

The Tale From Sai-Yok – ก้าวใหม่ของ R.A. Pop Orchestra
การบรรเลงเพลง “เขมรไทรโยค” โดยวง R.A. Pop Orchestra อำนวยเพลงโดย ครูปิติธรรม ธรรมศรี ครูดนตรีสากลโรงเรียนรุ่งอรุณ เพลงเขมรไทรโยคเป็นเพลงไทยเดิมที่นำมาเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่สำหรับวงออร์เคสตร้า โดยพันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ บรรเลงครั้งแรกโดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra: TPO) ซึ่งฟังง่าย ดนตรีมีจังหวะเร้าใจ ส่งเสริมจินตนาการ และเป็นการบรรเลงที่โชว์เครื่องดนตรีแต่ละประเภท ทั้งกลอง เครื่องสาย หรือเครื่องเป่า แต่ขณะเดียวกันก็มีความยาก การแสดงชุดนี้จึงเป็นการยกระดับวง R.A. Pop Orchestra ให้พัฒนาขึ้นอีกขั้น

ของขวัญจากธรรมชาติ – จากแปลงผักสู่เสียงดนตรี
การแสดงชุด “ของขวัญจากธรรมชาติ” โดยคุณครูอนุบาลและนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ซึ่งเป็นบทเพลงจากวิถีชีวิตประจำวันของเด็กอนุบาลรุ่งอรุณ ที่เรียนรู้การ “อยู่เป็น ฟังเป็น” ผ่านประสบการณ์การปลูกผัก การทำอาหาร เด็กๆ ได้เห็นความงามของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของธรรมชาติที่ให้พืชผักมาทำอาหาร นำไปสู่บทเพลง “ชวนกันมาปลูกผัก” “ขอบคุณพระอาทิตย์” และ “พืชพันธุ์ธัญญาหาร” ที่เด็กๆ ร้องเล่นเพื่อขอบคุณธรรมชาติ

มากไปกว่าความสนุกจากการร้อง เต้น เล่นดนตรี เบื้องหลังกว่าจะมาเป็นการแสดงชุดนี้ คุณครูให้เด็กๆ ได้เลือกด้วยตัวเองว่าจะร้องเพลง หรือเล่นดนตรี จะร้องเพลงไหน เล่นเครื่องดนตรีอะไร ทั้งยังได้สร้างสรรค์ท่าทางและคำร้องร่วมไปกับเพื่อนๆ และครู เรียนรู้ที่จะดูแลและกำกับตัวเอง เป็นเวทีท้าทายศักยภาพทั้งครูและพี่โตชั้นอนุบาล ๓ ก่อนจะก้าวไปเป็นนักเรียนชั้นประถม ๑ ในปีการศึกษาต่อไป

Papaya’s Story – ความสนุกในเสียงดนตรี
การแสดงสนุกๆ ของนักเรียนดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากการเรียนรู้ในวิชาดนตรีสากล
ที่คุณครูชวนนักเรียนฝึกร้องเพลงประสานเสียง ที่มีความซับซ้อนของการร้องมากขึ้น โดยนำเพลง Shake The Papaya Down บทกลอนส้มตำ และบทเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มาร้อยเรียงเป็นชุดการแสดงที่หลากหลาย ทั้งการร้องประสานเสียง การร้องบทกลอนประกอบจังหวะ การเล่นเครื่องดนตรี และการแสดงท่าทางประกอบเพลง ที่นักเรียนมีส่วนร่วมออกแบบการแสดงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของนักเรียนที่ได้เป็นเจ้าของงานอย่างแท้จริง

Thai Traditional Song – ความสุขจากสิ่งที่เลือก
การแสดงแสดงดนตรีสากลของนักเรียนชั้น ป.๒ และ ป.๓ ผ่านบทเพลงเต้ยโขง เพลงช้าง และเพลงพม่ากลองยาว ที่นำมาเรียบเรียงในรูปแบบของการเล่นดนตรีรวมวง ให้เด็กๆ ได้สื่อสารความสุข ความสนุก ผ่านเครื่องดนตรีที่แต่ละคนเลือกเรียนและฝึกฝนมาตลอดปีการศึกษา เป็นเวทีฝึกการทำงานร่วมกัน ที่ต้องฟังกันและกัน รู้จังหวะ รู้บทบาทของตนเอง เพื่อร้อยเรียงออกมาเป็นชุดการแสดงที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

ชีวิตสัมพันธ์ – จากโครงงานสู่การแสดง
การทำงานร่วมกันของนักเรียนดนตรีสากล ระดับชั้น ป.๔ ป.๕ และ ป.๖ ในชุดการแสดง “ชีวิตสัมพันธ์” ที่ถอดบทเรียนจากโครงงานบูรณาการในชั้นเรียน สู่บทเพลงบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในเมืองหลวง ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง และความเกื้อกูลกันของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม

Wonder Quarter – ดนตรีคือพลัง
การชักชวนกันของพี่น้องนักร้องนักดนตรีระดับมัธยม มาร่วมกันร้องเพลง เล่นดนตรี กับบทเพลงที่แต่ละคนชื่นชอบ แล้วนำมาเรียบเรียงในแบบฉบับของตัวเอง

“มันไม่ใช่แค่การเล่นดนตรีด้วยกันเพียงเพราะว่าเราต้องมาเล่นดนตรี คือมันเป็นครอบครัว เป็นเพื่อน เป็นพี่น้องกัน มาเล่นดนตรี มีความสุข มันมีความทรงจำด้วยกัน” นายพสธร ศรีชัยยงพานิช (จ๊าบ) ชั้น ม.๕

Music In Our Heart – ดนตรีคือมิตรภาพ
เมื่อครูมัธยมชวนกันมาร้อง เต้น เล่นดนตรี ทั้งครูบูรณาการ ครูวิทย์ ครูคณิต ครูไอที ครูภาษาอังกฤษ กับบทเพลงสนุกๆ ที่เราคุ้นเคย

“โจทย์บอกว่า ต้องมาจากความร่วมมือของทุกคน ไม่ใช่จากใครคนใดคนหนึ่ง มันก็เริ่มยากขึ้นทันที การรวมพลครูมัธยมครั้งแรกเรามากันเยอะมาก ก็ระดมความคิด ถึงตอนนั้นผมรู้เลยว่า คอนเสิร์ตที่ผมอยากทำ กับที่เพื่อนๆ อยากทำคือคนละสิ่งเลย เราก็ต้องปรับจูนตัวเรา ไม่ใช่เขาทำตามเรา แต่เป็นความรู้สึก เป็นความคิดเห็นร่วมของทุกคน ทุกคนเป็นเจ้าของของงานนี้” ครูบุญญรัชฎ์ สาลี (ครูเฉิม) ครูมัธยม

ปัญญามณี – ดนตรีแห่งความสร้างสรรค์
อีกหนึ่งชุดการแสดงสุดยิ่งใหญ่จากทีมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย โดยนักเรียนระดับชั้นประถม มัธยม ศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ที่มาร่วมร้อง รำ เล่นดนตรี ออกแบบฉาก (อ่านเบื้องหลังการทำฉากของศิลปินรุ่นเยาว์ระดับมัธยมได้ที่ More Than Art • More Than Music) ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ คุณนพดล ทรงแสง (คุณจิ้ม ชวนชื่น) และคุณวาสนา เจียมฉวี (คุณหมวย ชวนชื่น) กับเรื่องราวและบทเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทยที่เราคุ้นเคย ผสมผสาน สร้างสรรค์ ร้อยเรียง ออกมาเป็นการแสดงชุด “ปัญญามณี” ที่ได้ทั้งข้อคิด คุณธรรม ควบคู่ไปกับความสนุกขบขัน และจินตนาการ

คุณนพดล ทรงแสง (คุณจิ้ม ชวนชื่น) และคุณวาสนา เจียมฉวี (คุณหมวย ชวนชื่น) ศิลปินรับเชิญร่วมแสดงในชุด “ปัญญามณี”

“ปัญญามณีเป็นการแสดงที่รวมศาสตร์ทุกศาสตร์ทางด้านดุริยางคศิลป์เข้ามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อสื่อสารกับคนดู” ครูอภิญญาวุฒิ วิโรจน์เวชภัณฑ์ (ครูเอก) ครูดนตรีไทยโรงเรียนรุ่งอรุณ

Amado : The Beloved One
ดนตรีคือความทรงจำของ RA17
ละครหยดน้ำครั้งสุดท้ายของนักเรียนชั้น ม.๖ (RA17)
กระบวนการทำงานที่สร้างการเรียนรู้ การเติบโต
ความสัมพันธ์ และความทรงจำ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Amado : The Beloved One เวทีแห่งการเรียนรู้ของ RA17)

MORE THAN MUSIC
“ดนตรีเป็นได้หลายอย่างมากในชีวิตของคนคนหนึ่ง ทั้งการเรียนรู้ ความเติบโต การขัดเกลา พลัง การแสดงออก และมิตรภาพ” – คุณครูเปรมปรีตี หาญทนงค์ ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม

“เมื่อเด็กและคุณครูได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ มันน่าจะพาให้เด็กและครูทะลุบางอย่าง ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นตัวเขาเองที่สุด ผ่านความรู้สึกว่ามันยุ่งยากซับซ้อน ต้องร่วมแรงร่วมใจ ต้องกล้าหาญที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของสุทรียที่จะสื่อ ให้สัมผัสกับคนดูที่สุด… มันไม่ใช่แค่ทำแล้วสนุกหรือแค่เล่าเรื่อง แต่ทำจากตัวเขาเองจริงๆ… อยากเห็นความสุขจากดนตรีที่เขาเลือก” – คุณครูโกเมน อ้อชัยภูมิ ครูใหญ่ฝ่ายประถม

“หากเปรียบเป็นแจกันดอกไม้ที่เหมือนกันหมด มันก็สวยแค่นั้น แต่ถ้ามันมีดอกไม้บานๆ สีชมพู สีเหลือง สีเขียวมารวมกัน มันสวยในความหลากหลายที่อยู่ในแจกันอันนี้ นี่แหละ เราทำคอนเสิร์ตเราเป็นเหมือนแจกันที่มีความหลากหลายทางดนตรี… เวลาเราไปซ้อมกัน เขาเต้น เขาทำอะไร แววตาของเขาเปลี่ยน และมันก็เปลี่ยนตัวเราเองด้วย ทำให้รู้สึกใจเราชื่นบาน” – ครูเรวดี ดุงศรีแก้ว ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล