25ปีรุ่งอรุณ,  รศ.ประภาภัทร นิยม,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

สนทนาใต้ร่มไม้กับ รศ.ประภาภัทร นิยม ตอนที่ ๒ “เรียนรู้บนความเปลี่ยนแปลง ทำดีกว่าเดิมในทุกๆ วัน”

บทสนทนาระหว่าง รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ กับผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณ ในงาน “ย้อนหยั่งรากลึก วิถีการเรียนรู้สู่ปัญญา ๒๕ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ” งานระลึกคุณครูบาอาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานอิฐหน้าเรือนรสิกคาม (เรือนศิลปะ) โรงเรียนรุ่งอรุณ

ชีวิตเรามีค่ามากมายมหาศาล คุณค่าชีวิตของคนคนหนึ่ง มีคุณค่ามากเหลือคณานับ ถ้านับถือตัวเอง เราจะรู้เลยว่า เราทำอะไรได้อีกเยอะ เราทำอะไรที่ดีกว่าเดิมได้มากมาย ไม่มีขอบเขตเลย อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับคนรุ่นใหม่… ทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ ทำอะไรที่ท้าทายตัวเอง ที่ไม่คิดว่าจะทำได้ นี่ละ รุ่งอรุณเป็นแบบนี้ แต่เราทำเพื่ออะไร เราทำเพื่ออนาคตของเด็ก เราออกแบบให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ใช่ผลักเขาไปอยู่ด้านวิชาการ (Academic) อย่างเดียว ที่เราให้เขาไปเจอเรื่องจริง ให้เขาไปเผชิญสถานการณ์จริง ไปเผชิญปัญหาจริง เพื่อไปกระตุ้นจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรับผิดชอบร่วมอยู่ในสังคมเดียวกัน หายใจอากาศเดียวกันแท้ๆ จะมาแยกกันได้อย่างไร ที่นั่งอยู่นี่ก็ใช้อากาศเดียวกัน พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลย ไม่ได้แยกออกจากกัน จริงไหม เราก็หายใจอากาศที่คนอื่นทิ้งออกมา คนอื่นก็หายใจเอาอากาศที่เราทิ้งออกไป เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดเวลา เชื่อมโยงกันตลอด เราก็ต้องมีความรู้สึกต่อความเป็นความอยู่ของคนอื่นด้วย ของโลกด้วย”

“ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป เราต่างหากที่ไม่ยอมเปลี่ยน เราต่างหากที่หยุดนิ่ง แต่โลกเขาไม่ได้หยุด เขาเปลี่ยนไปตลอดเวลา… เราจะทำอะไร จะเป็นอะไร จะใช้คุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราสร้างอะไรในหนึ่งชีวิต ได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าจะใช้ให้เต็มความสามารถ (Capacity) ได้ไหมในวันนี้พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาทำอะไรที่มันดีกว่าเดิม ยากกว่าเดิม หนักกว่าเดิม ก็จะคุ้มค่ากับการมีชีวิตอยู่”

– รศ.ประภาภัทร นิยม