การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนประถม

กีฬาสีประถม พื้นที่เรียนรู้ภาวะผู้นำของพี่ ป.๖

“กีฬาสี”
โจทย์การทำงานจริงที่ท้าทายของพี่ใหญ่ ป.๖ กิจกรรมที่ให้มากกว่าความสามัคคี

ตลอดระยะเวลา ๓ เทอม ที่พี่ ป.๖ ทุ่มเทสุดพลังกับความตั้งใจจะทำให้เกิดภาพงานกีฬาสีที่สมบูรณ์ น้องๆ ทุกคนมีความสุข สนุกกับการเล่นกีฬา และที่สำคัญ เพื่อให้น้องๆ จดจำงานกีฬาสีในปีนี้ว่าออกมาดีและสามารถนำไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาในปีต่อไปได้

เริ่มตั้งแต่การวางเป้าหมายร่วมกันกับครูพละ ระดมความคิด เสนอไอเดีย วางแผน ลงมือทำ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายโดยกระจายงานให้ทุกคนเป็นเจ้าของงานร่วมกัน

จากภาพงานกีฬาสีเมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สัมผัสได้ถึงความทุ่มเทของพี่ๆ ชั้น ป.๖ และความสุขของน้องๆ ชั้นประถมศึกษา เด็กๆ สามารถสนุกสนานและเรียนรู้ควบคู่ไปบนฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รู้แพ้ รู้ชนะ และยอมรับผลการตัดสินได้

งานกีฬาสีจึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำคัญ ที่จะช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างเป็นองค์รวม (Well-Being) ทั้งกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ทุกคน

พี่ ป.๖ สะท้อนการเรียนรู้หลังจบงาน
“ไม่ได้สำคัญว่าเราจะต้องชนะหรือสีเราต้องดีที่สุด ผมคิดว่ากีฬาสีมันสร้างมาเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ด้วยกัน ได้มีเวลาที่จะทำงานร่วมกัน ทั้งในรุ่น ป.๖ ด้วยกันเองและกับน้องๆ”

“ตอนแรกผมคิดว่าถ้วยมันสำคัญมาก ผมอยากได้ถ้วยทั้งหมดเลย แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันสำคัญอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำเต็มที่หรือเปล่า”

“เราไม่ได้แค่ตั้งใจว่าต้องได้ผลอย่างเดียว เราต้องให้น้องมีความสุขกับการเล่นกีฬา พวกเราช่วยกันให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน เราจะไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลัง ทุกคนจะต้องพัฒนาไปด้วยกัน ถ้าเก่งคนเดียวมันใช้อะไรไม่ได้ แต่ถ้าเก่งทั้งทีมเราจะชนะอะไรก็ชนะได้”

โรงเรียนรุ่งอรุณเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพและพร้อมเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอย่างไร้ขีดจำกัด เราเพียงสร้างพื้นที่และโอกาสให้เขาได้ “ปล่อยของ ประลองความสามารถ” บนการงานจริงที่มีความหมายกับชีวิตของเขา วางใจให้เขาเป็นเจ้าของงาน ลงมือทำงานจริง เผชิญปัญหาและอุปสรรค ที่เป็นเงื่อนไขให้เขาต้องดึงศักยภาพออกมาใช้เพื่อแก้และก้าวข้ามอุปสรรค แล้วเขาจะเติบโตและพัฒนาจากการงานเหล่านั้น ดังเช่นที่นักเรียนชั้น ป.๖ เติบโตจากการจัดงานกีฬาสีในครั้งนี้