ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนประถม

การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณ จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (RA27) เมื่อช่วงเย็นย่ำวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการแสดงปิดท้ายปีการศึกษาที่ชาวชุมชนรุ่งอรุณรอคอยเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ที่เป็นการแสดงโขนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเครื่องแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง หลังจากห่างหายไป ๓ ปีในช่วงสถานการณ์โควิด

การแสดงโขนรามเกียรติ์เป็นโจทย์ใหญ่ที่ครูออกแบบมาให้นักเรียนชั้น ป.๖ ทั้งภาคปกติ และ IB ได้ฝึกฝนตนเองผ่านการเรียนโขน ตลอดระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา นักเรียนได้ร่วมกันฝึกซ้อมโขนเพื่อเป็นโชว์พิเศษปิดท้ายการเรียนรู้ในรั้วประถม ระหว่างทางนักเรียนแต่ละคนต่างต้องเผชิญกับบททดสอบที่ท้าทายศักยภาพ เอาชนะความยากและอุปสรรคต่างๆ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกยอมรับและปรับตัวทำงานกับเพื่อน ตลอดจนฝึกฝืนตัวเองที่จะทำในสิ่งที่ยาก สิ่งเหล่านี้คือ “ครูชั้นดี” ที่นำพาเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันในการเผชิญและก้าวผ่านความยากลำบาก ด้วยความเพียรและจิตใจที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นพี่ระดับมัธยมศึกษาอย่างมั่นใจและมั่นคง

หลังจบการแสดง นักเรียนชั้น ป.๖ หลายคนได้บอกเล่าความรู้สึกและสะท้อนสิ่งพวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นจากการฝึกซ้อมและแสดงโขนในครั้งนี้

“…หลังจบการแสดงโขนหนูรู้สึกดีใจและเสียใจ เพราะตอนที่ขึ้นลอยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่ซ้อมไว้ ขึ้นลอยไม่สำเร็จ หนูได้เรียนรู้กับความรู้สึกตัวเอง คือ บางทีเราอาจจะไม่ต้องทำทุกอย่างให้ดีทั้งหมดก็ได้ เราพลาดบ้างก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้ และอย่าไปเสียใจกับมันมาก ปล่อยให้มันผ่าน”

 “พวกเราได้เรียนรู้เรื่องความพยายาม คือต้องพยายามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จำท่าได้ และการแก้ปัญหา เช่น ถ้าขึ้นลอยครั้งแรกไม่ได้ ให้ขึ้นครั้งที่สอง แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีสติและฝึกต่อไป”

“ทุกคนเหนื่อยและทุ่มเทกันมากจริงๆ ไม่ว่าคนที่ได้รับบทเป็นตัวเด่น หรือบทที่รองลงมา แต่ทุกคนตั้งใจ ถึงพวกเราจะติดเล่นกันบ้างในบางที แต่ทุกคนก็มีเป้าหมายอยากให้งานนี้ออกมาดีที่สุด เพื่อให้เป็นความทรงจำที่ดีของพวกเรา ป.๖ และเพื่อให้คนดูมีความสุข”

“พวกเรารู้สึกขอบคุณครูที่สอนโขน คุณครู ป.๖ และผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคน เพราะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป การแสดงโขนรุ่งอรุณของพวกเราก็จะไม่สมบูรณ์”

โรงเรียนรุ่งอรุณขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อมโขนที่ให้ทั้งศาสตร์ความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตกับนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ฝ่ายสนับสนุนทุกฝ่าย รวมถึงผู้ปกครองช่างภาพอาสา ที่เข้ามาร่วมแรงร่วมใจ ทำให้ โขนรุ่งอรุณในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างงดงาม

:: ขอบคุณภาพจากผู้ปกครองช่างภาพอาสาทุกท่าน และนายคณพล วรภู (พีพี) นักเรียนชั้น ม. ๕/๒