ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

บ้านฉันวันนี้ : เกลือสมุทร

สารคดีข่าวเรื่อง “เกลือสมุทร” ผลงานของนักเรียนชั้น ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากการออกภาคสนามศึกษาวิถีการทำเกลือสมุทรของชาวนาเกลือที่จังหวัดชลบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ออกอากาศในรายการ “บ้านฉันวันนี้” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

บ้านฉันวันนี้ : เกลือสมุทร