วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รายการ Slow life a beautiful day ตอน ห้องเรียน Slow Life

รายการ Slow life a beautiful day ตอน ห้องเรียน Slow Life นำเสนอวิถีเนิบช้าที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ ออกอากาศวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางช่อง ๓ Family

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓