บันทึกรุ่งอรุณ,  ภาคสนาม,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“น้ำกับชีวิต” โครงงาน ป.๖ ณ สวนพุทธธรรม

water01วันที่ ๒๒-๒๔ ก.ค.๕๗ นักเรียนชั้น ป.๖ ศึกษาภาคสนาม ณ สวนพุทธธรรม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ในโครงงานเรื่อง “น้ำกับชีวิต” เพื่อเรียนรู้สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ และการใช้ชีวิตท่ามกลางภัยพิบัติ กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ้งชุมชนบางปะหันเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นเวลานาน นักเรียนจึงได้พูดคุยกับชาวบ้านถึงวิธีการรับมือและการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา

ระหว่างอยู่ที่สวนพุทธธรรม นักเรียนได้ฝึกใช้ชีวิตเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วม ฝึกอยู่โดยไม่มีไฟฟ้า เช่น ช่วยกันกางเต็นท์นอน ก่อไฟและทำอาหารจากถุงยังชีพ ทำแพปลูกผักลอยน้ำ ซักเสื้อผ้าเอง ผูกเงื่อนเชือกเพื่อใช้ประโยชน์ในยามจำเป็น เช่น ทำราวตากผ้า ฝึกความอดทนด้วยการเดินเท้าเป็นระยะทาง ๘ กิโลเมตร ตลอดจนเรียนรู้หลักธรรมและฝึกเจริญสติกับอาจารย์อมรา สาขากร เพื่อให้นักเรียนมีสติรับมือกับทุกปัญหา และสามารถลงมือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

การออกภาคสนามในครั้งนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วม การช่วยเหลือกัน ฝึกความอดทน และได้เรียนรู้ว่าการเผชิญภัยพิบัติต้องใช้ความรู้และทักษะหลายประการ ที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนใจตนเองให้กล้าเผชิญปัญหาด้วยสติและปัญญา