ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “เขียนคำ ท่าน คำเขียน”

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “เขียนคำ ท่าน คำเขียน” หนังสือรวมธรรมบรรยายของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ จากซีดีชุด “แนะนำกรรมฐาน” และ “สิ้นภพจบชาติ” ร่วมถอดเทปและคัดลอกโดยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์

หนังสือมีขนาด ๒๑ x ๒๓ ซม. หนา ๒๑๒ หน้า ราคาพิมพ์เล่มละ ๗๒ บาท ท่านใดสนใจจะร่วมจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ โทร.๐๒ ๘๗๐ ๗๕๑๒-๓ ต่อ ๑๐๑ หรือ ๑๐๕ ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘